Limity vyhraných Aukcí

Na Portálu wellbid.com platí limity vyhraných Aukcí. Slouží k tomu, aby všichni Uživatelé měli stejnou šanci na zství. Týkají se tak Aukcí s předmětem, tak balíků BIDů. Limity vítězství umožňují férový a rovnoměrný boj.

Aukcja-z-przedmiotemBěhem 30 dní, s důkladností co do hodiny (720 hodin), můžete vyhrát maximálně 5 Aukcí s předmětem. Nákupní poukázky Amazon se také počítají jako předměty. Limit 30 dní se počítá pro každou Aukci zvlášť. Aukce můžete vyhrávat systematicky nebo vyčerpat celý limit jednoho dne. Strategie dražení záleží pouze na Vás. Pamatujte ale, po 5 vyhrané Aukci nebudete moci dražit předměty až do uvolnění se limitu (až přejde 72 hodin od vyhraný první Aukce). Mezitím můžete každý den dražit Aukce s balíky BIDů.

Aukcja-z-pakietem-BIDBěhem jednoho dne (24 hodin) můžete vyhrát 1 Aukci s balíkem BIDů. Pokud se v té době účastníte několika Aukcí tohoto druhu, vyhrání první z nich bude mít za následek zablokování možnosti účasti na ostatních. Další příležitost dražení na Aukci s balíkem BIDů bude až po uplynutí 24 hodin od posledního vítězství. Mezitím se můžete zúčastnit Aukcí s předmětem (pokud jste ještě nevyčerpali limit 5 vítězství).

Opcja-Kup-TerazLimit vyhraných Aukcí nelze žádným způsobem zvětšit. Tytéž limity platí pro všechny Uživatele Portálu. Do limitu vyhraných Aukcí se nepočítají výlučně předměty koupené pomocí Kup Teď.

 

Aktuální stav limitů můžete zkontrolovat po přihlášení se na Portál.

Author: bernard

Share This Post On

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *