Změny k lepšímu

Zajisté jste byli v loňském týdnupřekvapeni, když jste si všimli změny, jaké zavedlina stránce administrátoři. Jedná se o zvětšený počet Bidů, které jsou potřebné pro jednorázové přihozenína některých aukcích, tedy 9 bidů na jedno přihození. Upřímně řečeno, když jsem to vidělapoprvé, pocítila jsempříval zlosti. Chtějína nás vydělatještě více – říkala jsem si v duchu. Měla jsem takyvůči nim výčitky, že změnu zavedli den po dni, bez předchozího upozornění nebo oznámení uživatelům. teď vidím, že tonemělo žádný smysl, protože by se bez protestu neobešlo.
Po chvíli ale emoce ustoupilyrozumu a všimlajsem si, že to nebyla jediná změna. Další změnoubyl počet aukcís daným předmětem v průběhu jednoho dne. Doposud jsem na svůj předmět stříhla, protože se ukazoval pouze jeden krátza 24 hodin.  
 
Vmém případě to velmičasto končilo moufrustrací, protože jsem musela čekat na svou šanci opětcelý den. Tato změna se mi tedy velmizalíbila. Pokud se na to podíváme z inné stránky, tato změna rovněž způsobila to, že šance na výhru vstúpli rapidně pro každého hráče. Sami posuďte: pokud se aukcedaného předmětu uskutečňuje pár krát za den, počet hráčů, kteří mají o daný předmětzájem, se podělína několik aukcí, ne na tu jednu. Menší konkurence znamená větší šanci na výhru.
Zpozorovala jsem ještě jeden důsledek změn.Jde o to, že hráči nejsou vždy ochotni utratitna jedné Aukcja více než 400 bidů, což má za důsledekto, že tímto je dána šance těm, co přihazujíručně.

Shrňme si totedy konečně, po klidné analīze změn, jsem spokojená. Je fakt skvělé, že se portál neustále rozvíjía mají z toho užiteki jeho uživatelé.

Author: wellbid

Share This Post On

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *