Místo stání ve frontě k lékaři, dražte!

Sledujíc davy, které na aukcích wellbid.com mezi sebou soupeří, mi na mysl přišlo přirovnání ke státnímu zdravotnictví. Je tu ale jeden důležitý rozdíl – Portál vždy funguje perfektně, což bohužel nemůžeme říct o mnoha zdravotních ambulancích a nemocnicích.

21.01.2015-MF_1_wellbidKdyž vejdeme do ambulance (vcházíme na stránku wellbid.com) nikdy nejsme odmítnutí. Každý dospělý člověk může využívat výhody Portálu a být právoplatným pacientem (uživatelem).

Někdy se pacienti (uživatelé) snaží dostat k nejlepšímu lékaři za každou cenu (sáhnout po vítězství). Navzájem se šťouchají, jakmile lékař začne přijímat pacienty (začne se dražba), vcházejí mimo pořadí. Chytřejší rezervují místo v řadě k několika různým lékařům současně (nastavují Automaty). Díky tomu navštíví více lékařů v krátké době (vyhrají několik Aukcí), odcházejí z hrstí plnou lékařských předpisů (nákupní poukázky) a postavenou plnou diagnózou (vyhraným předmětem) a někdy i s požadavkou absolvování rehabilitace (extra BIDy za příspěvky na Blog).

Je třeba připomenout, že odborní lékař může přijímat pouze určitý, pevně stanovený počet pacientů (limity Aukcí) – po pěti návštěvách musíme počkat měsíc od první návštěvy a opět se zaregistrovat u jiného odborníka (Aukce s předmětem). Pokud nás náhodou bude něco trápit, každých 24 hodin se můžeme obrátit na všeobecného lékaře (Aukce s balíky Bidů) a pokud potřebuje ihned poradit, prostě jdeme do soukromého lékaře (Kup Teď).

Na Portálu wellbid.com, na rozdíl od některých zdravotních ambulancí, můžeme počítat s komplexní pomocí ze strany zdravotnického týmu (zaměstnanci Zákaznické podpory), který dbá o komfort pacientů (uživatelů), odpovídají na otázky a radí jak postupovat při řešení problému.

Při registraci v ambulanci (vytvořením Účtu) musíme předložit občanský průkaz a vyplnit kartu. Nemůžeme vepsat nepravdivé údaje. Vše je důkladně ověřováno (verifikace). Pokud se např. zjistí, že jsme zatajili nějakou nemoc (věk pod 18 let, domluvené hraní atd.), lékař má právo pacienta odmítnout (blokáda Účtu).

Jaké mohou být následky? Promarní se šance na vizitu u lékaře (sáhnutí po výhru), ať už odborného (velmi drahý předmět) nebo u všeobecného lékaře (balík BIDů). Nebudeme vědět diagnózu (vysněný předmět), ani nedostaneme lékařský předpis (nákupní poukázku). Nedostaneme léky na naše nemoce a pamatujme, nejlepším lékem je… injekce se vzrušením, které vítězství doprovází!

Author: wellbid

Share This Post On

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *